גרפונקל חיים

דר' חיים גרפונקל

Roles

E-mail Phone
יועץ תלמידי מוסמך ראש החוג chaim.garfinkel@mail.huji.ac.il 058-7781062

Recognition & Awards

גרפונקל חיים - ERC 2015