ציגלר תמר

פרופ' תמר ציגלר

Roles

E-mail Phone
חוקר/ת
יו''ר המכון chair.math@mail.huji.ac.il 02-6584098

Recognition & Awards

תמר ציגלר - 2016
תמר ציגלר - 2015 - ברונו
תמי ציגלר - ERC - 2015
תמר ציגלר - 2015