הבלנה דרור

דר' דרור הבלנה

Roles

E-mail Phone
יו''ר החוג ראש החוג dror.hawlena@mail.huji.ac.il 02-6585878
יועץ/ת תלמידי בוגר dror.hawlena@mail.huji.ac.il 02-6585878
יו''ר תוכנית dror.hawlena@mail.huji.ac.il 02-6585878

Recognition & Awards

ERC - 2013 לחוקרים צעירים