סטראסר דניאל

פרופ' דניאל סטראסר

Roles

E-mail Phone
יועץ תלמידי מוסמך strasser@mail.huji.ac.il 02-6585466
יועץ/ת תלמידי בוגר יו"ר התכנית strasser@mail.huji.ac.il 02-6586352

Recognition & Awards

ERC - 2012