גוטפרוינד חנוך

פרופ' חנוך גוטפרוינד

Roles

E-mail Phone
חוקר/ת mshanoch@mscc.huji.ac.il 02-6584802

Recognition & Awards

לפרופ' חנוך גוטפרוינד - תואר ד"רכבוד 2010