פירן צבי

פרופ' צבי פירן

Roles

E-mail Phone
חוקר/ת tsvi@phys.huji.ac.il 6584233 - 02

Recognition & Awards

צבי פירן - אמת - 2019 - תשע"ט
על זכייתם במענק היוקרתי לחוקרים במסגרת תכנית ERC - 2009