רוט מיכאל

פרופ' מיכאל רוט

Roles

E-mail Phone
חוקר/ת mroth@vms.huji.ac.il 6586364 - 02

Recognition & Awards

לפרופ' מיכאל רוט - תעודת חברות 2010