לויצקי אלכס

פרופ' אלכס לויצקי

Roles

E-mail Phone
חוקר/ת levitzkia@vms.huji.ac.il 02-6585404

Recognition & Awards

אלכס לויצקי - 2017 - א.מ.ת.
אלכס לוי - חבר חוץ באקדמיה הלאומית למדעים בארה"ב - 2017
לפרופ' אלכס לויצקי - 1990
לפרופ' אלכס לויצקי - 2005
ERC - 2010 (2009)