סולומון ג'יק

דר' ג'יק סולומון

Recognition & Awards

ג'יק סולומון 2015
ERC - 2013 לחוקרים צעירים
ד"ר ג'ייק סולומון - 2009