לובוצקי אלכס

פרופ' אלכס לובוצקי

Roles

E-mail Phone
חוקר/ת alexlub@math.huji.ac.il 6584387 - 02

Recognition & Awards

Congratulations to Prof. Alex Lubotzky from the Einstein Institute of Mathematics on winning the Israel Prize in
ברכות לפרופ' אלכס לובוצקי חתן פרס ישראל
לפרופ' אלכס לובוצקי - 2007
על זכייתם במענק היוקרתי לחוקרים במסגרת תכנית ERC - 2009