וילנר איתמר

פרופ' איתמר וילנר

Roles

E-mail Phone
חוקר/ת itamar.willner@mail.huji.ac.il 02-6585272

Recognition & Awards

איתמר וילנר - 2013
לפרופ' איתמר וילנר - 2002
לפרופ' איתמר וילנר - 2008
ERC - 2011
לפרופ' איתמר וילנר - 2009