שורק חרמונה

פרופ' חרמונה שורק

Recognition & Awards

2017 - חרמונה שורק, פדן איתנה - חבר באקדמיה אירופה
2017 - חרמונה שורק - חבר באקדמיה אירופה
חרמונה שורק - 2015
לפרופ' חרמונה שורק - 2009
פרופ' חרמונה שורק - 2008
פרופ' מונה שורק