אורן אהרון

פרופ' אהרון אורן

Recognition & Awards

אורן אהרון - 2016 אקדמיה הרומנית
אהרון אורן - 2015
לפרופ' אהרון אורן - ד"ר לשם כבוד
לפרופ' אהרון אורן