פרידלר אסף

פרופ' אסף פרידלר

Roles

E-mail Phone
דיקן הפקולטה דיקן הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע assaf.friedler@mail.huji.ac.il 02-6585355

Recognition & Awards

לחוקרים צעירים במסגרת תכנית ERC -2008
לד"ר אסף פרידלר - 2009